Välkommen till Läkeeurytmiutbildningen i Norden

Vad är läkeeurytmi?

Läkeeurytmi är en rörelseterapi. Den är en del av den antroposofiska medicinen vars grund lades genom Rudolf Steiners arbete. Den tar hänsyn till både naturvetenskapliga fenomen och själsligt, andliga aspekter av människan. Läkeeurytmin har utvecklats ur eurytmin. Grunden för terapin lades år 1921 genom en föreläsningscykel som Steiner gav till läkare men där även ett par eurytmister deltog.

Läkeeurytmin hjälper till att stärka, reglera och harmonisera den mänskliga organismen. Övningarna kan påverka hållning, rörlighet, rumslig orientering, rytm, andning, cirkulation och värme. Behandlingen stimulerar människans inneboende krafter, förmåga till läkning och människans 12 sinnesmodaliteter. Terapin används vid behandling av störningar i nerv- och sinnessystemet, det rytmiska systemet, i ämnesomsättningen och vid störningar i vår rörelseförmåga. Det är också en hjälp vid behandling av psykiska störningar.

Läkeeurytmiutbildningen i Norden

Läkeeurytmiutbildningen i Norden med säte i Järna/Sverige, är en utbildning som har eurytmin som terapeutisk yrke som målsättning. Djupt gående förståelse av den friska människan som individualitet och av sjukdom utgör de grundläggande utmaningarna för denna utbildning. För att upptäcka ”det osynliga, individuellt andliga hos människan” genom de synliga fenomenen, är skolning av varseblivningsförmågan ett centralt tema.

De medicinska föreläsningarna utifrån naturvetenskapliga synpunkter vidgas genom den antroposofiska människokunskapen. Studenterna förbereds för ett självständigt terapeutiskt handlande med kvalitet. De olika formerna för samarbete med (olikt orienterade) läkare och andra terapeutiskt och konstnärligt verksamma behandlare förbereds genom utbildningen så att den yrkesverksamma läkeeurytmisten kan ta eget ansvar för samarbetet och för sina behandlingar.