Läkeeurytmiutbildningens målsättning

I läkeeurytmiutbildningen lär sig studenten att:

  • Att arbeta med de krafter som griper in i människans livsprocesser för att stärka, reglera och harmonisera den mänskliga organismen genom att omvandla av de eurytmiska krafter som lever i ljud, ord, språk, toner och intervaller till terapeutiska rörelser.
  • Öka sin förmåga att iaktta rörelser och beskriva dem för att diagnostisera, bedöma och korrigera rörelsen under den terapeutiska processen.
  • Välja och ändra övningar allt efter sjukdom, klientens tillstånd och individuella behov. Arbetet sker i samarbete med läkare.
  • För att utveckla dessa förmågor ger utbildningen grundläggande basmedicinska kunskaper i anatomi, fysiologi, patologi och sund mänsklig utveckling. Utbildningen ger även grundläggande kunskaper i den antroposofiska människobilden och inblick i antroposofisk medicin. Den förmedlar också kunskaper om och erfarenheter av organisatoriska och professionella aspekter av det terapeutiska arbetet. Utbildningen innehåller läromoment i dokumentering och forskningsmetodik.
  • En viktig del i utbildningen är det praktiska övandet genom att i praktik omsätta sitt kunnande till terapeutisk erfarenhet.