Utbildningsplan för Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i Norden

Blockkurs/
Deltidsutbildning

5 kursblock under 3 år fördelade på 2 veckors introduktion, följt av fyra stycken kursblock på 4 veckor samt en avslutande diplomkurs på 2 veckor. Mellan blocken genomförs 2 auskultationer, en 4 veckors praktik och en 6 månaders praktik med minst 300 behandlingar.

Kursblocken är förlagda till början av höst och vår vilket möjliggör att man kan arbeta i sitt yrke under utbildningen.

Kursen gäller som halvtidsutbildning och berättigar till CSN lån/bidrag.

Upptagningskriterier:

  • Erkänt diplom för grundstudium i eurytmi (Sektion für redende und musizierende Künste, Dornach, Schweiz)
  • Yrkeserfarenhet som eurytmist
  • Levnadslopp
  • Friskintyg
  • Förstå/tala svenskt/nordiskt språk
  • Vårderfarenhet
  • Ansvarsförbindelse
  • Terapeutisk vilja

En uppnådd god förmåga att använda det eurytmiska språket är en förutsättning. Slutlig bedömning av att man är antagen till utbildningen sker först efter kursblock I.

Utbildningsupplägg:

Efter veckorna av introduktion ett förberedande självstudium på ca 8 veckor av medicinska ämnen, ca1 timme dagligen, samt eurytmiskt övande av grundelement, ca 15 min. till en ½-timme dagligen.

Skriftligt prov av genomförda medicinska ämnen följer under nästföljande block.

Kursblock I:

4 lärarledda intensivveckorLäkeeurytmi: Omvandling av eurytmi till läkeeurytmi. Konsonanter och vokaler, terapeutiska övningar före läkeeurytmikursen.

Medicin: sjukdom – hälsa, polariteter, krafters verkan i sjukdomsprocesserna, allmän sjukdomslära.

Mellan alla block genomförs självstudium, läkeeurytmistiskt övande och olika uppgifter förbereds.

Efter block I: 5 dagar heltid, eller 10 dagar halvtids auskultation hos en terapeut som arbetar med alternativ terapi.

Kursblock II:

4 lärarledda intensivveckor. Läkeeurytmi: Det rytmiska, fortsatt arbete med vokal- och konsonantomvandling. 2:a, 4:e och 5:e föredragen (fortsätter alla block).

Medicin: Organfysiologi, några psykiatriska sjukdomsbilder.

Förbereda en muntlig redovisning av auskultationen.

Efter block II: 5 dagar heltid eller 10 dagar halvtids auskultation hos erfaren läkeeurytmist, (särskilda varseblivningsuppdrag).

Kursblock III:

4 lärarledda intensivveckor. Läkeeurytmi: R. Steiners anvisningar vid vissa sjukdomar. Fortsatt arbete med ljuden, nu i förhållande till olika sjukdomsbilder. 3:e föredragets övningar.

Medicin: Inre medicinska sjukdomsbilder, patologi och psykiatriska sjukdomar.

Efter block III: Handledd praktik i läkeeurytmi i 4 veckor heltid eller 8 veckor halvtid. Redovisning av detta genom att framställa ett läkeeurytmiskt program till en patient.

Kursblock IV:

4 lärarledda intensivveckor. Skolläkeeurytmi, Läkeeurytmi inom läkepedagogiken.

Specialämnen i både medicin och läkeeurytmi. 1:a och 6:e föredragen i läkeeurytmikursen.

Kursblocket avslutas med ett läroprov av ett läkeeurytmiskt program.

Efter block IV: 6 månaders praktik (i praktiken ingår minst 300 behandlingar). Redovisning av patientbehandlingar/sjukdomar m.m. Skriftligt och muntligt diplomarbete skall förberedas (särskilda anvisningar och formgivning av diplomarbete gäller).

Kursblock V:

Diplomkurs om maximalt 3 intensivveckor. Skriftliga och muntliga redovisningar av diplomarbeten. Medicinska ämnen och läkeeurytmi beroende på vad som saknats i tidigare block.

Övrigt:

 

Under de första 4 kursblocken kommer i både de medicinska och de läkeeurytmiska ämnena prov att genomföras av praktiskt kunnande eller kunskap i medicin. Dessa prov skall anses som en självreflektion.

Ansökan med ovan nämnda intagningskriterier sänds till:

Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i Norden
Sandtorpsvägen 1, 153 30 Järna